احسان حسینی

حدود 5 سال است که بــصورت تخصـصی و حـرفه ای در حـوزه اینترنت و کسب و کار فعالیت مـی کند و تجربه همکاری و مشاوره با شرکت های مختلفی را دارد. همچنین حدود 2 سال است که بصورت جدی کسب و کار اینترنتی را پیگیری می کند و مدیریت سایت مدیر فروش را به عهده دارد. احسان حسینی نیز نویسنده کتاب مسیر موفقیت می باشد.
دکمه بازگشت به بالا