تبلیغات و برندینگ

تبلیغات ، آمیخته‌ای است از صنعت و هنر، نیز وسیله‌ای برای اطلاع رسانی صحیح و یا غلط، تبلیغات ، صنعت و دانشی است گسترده که از علوم دیگر در آن بسیار یافت می‌شود؛ به عبارتی دیگر، تبلیغات ، مجموعه‌ای از دانش های متفاوت است که توسط آن می‌توان اطلاعاتی را به جامعه القاء کرد.

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود.

بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار از تفاوت های ماهوی میان بازاریابی محصول و بازاریابی برند درک روشن و واقع بینانه ای ندارند. این در حالی است که شناخت تفاوت های میان این دو در دستیابی آن ها به موفقیت نقش بسیار مهمی به همراه خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا